پروژه پذیرش بیمارستان به زبان سی شارپ


با کلیک کردن روی دکمه دانلود دمو میتوانید دموی پروژه، که در آن کل امکانات پروژه مشخص شده را به صورت رایگان دریافت کنید سپس برای خرید آن، روی دکمه خرید پروژه کلیک کنید.


قیمت : 400,000 ریال

زبان برنامه نویسی : سی شارپ
بانک اطلاعاتی : SQL Server
خرید پروژه
دانلود دمو
پروژه پیش رو یک سامانه پذیرش بیمارستان است که ما از زبان برنامه نویسی سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server به منظور طراحی و توسعه آن استفاده کرده ایم.
در صفحه اصلی این سامانه، کاربران پس از ورود، منوهایی تحت عناوین اطلاعات پایه، صندوق، پزشک، عملیات و گزارشات را در کنار گزینه خروج، مشاهده می کنند.
منوی اطلاعات پایه شامل صفحات بیمارستان و منبع می باشد. در صفحه مربوط به بیمارستان، مشخصات یک بیمارستان جدید را وارد و ذخیره نماید. در صفحه منبع نیز می توان منابع جدیدی را با وارد کردن مشخصات، به منابع موجود اضافه کرد. برای وارد کردن مجدد یک منبع در این صفحه باید ابتدا بر روی دکمه «جدید» کلیک کرده و سپس اطلاعات منبع جدید را در فیلدهای مربوطه وارد کرد. لیستی از منابع اضافه شده نیز در این صفحه به نمایش گذاشته می شود. در نهایت با کلیک بر روی دکمه ذخیره، منابع افزوده شده در حافظه ذخیره می گردند.
منوی صندوق شامل صفحات صندوق، ویرایش صندوق دار، حذف صندوق و جستجوی صندوق می باشد. در صفحه صندوق می توان صندوق های جدیدی را با وارد کردن شماره صندوق و مشخصات صندوق دار، به صندوق های موجود اضافه کرد. برای وارد کردن مجدد یک صندوق در این صفحه باید ابتدا بر روی دکمه «جدید» کلیک کرده و سپس فیلدهای مربوط به شماره صندوق و مشخصات صندوق دار جدید را در پر کرد. لیستی از صندوق های اضافه شده نیز در این صفحه به نمایش گذاشته می شود. در نهایت با کلیک بر روی دکمه ذخیره، صندوق های افزوده شده در حافظه ذخیره می گردند.
در صفحه مربوط به ویرایش صندوق دار، با وارد کردن شماره صندوق و کلیک بر روی دکمه جستجو، اطلاعات مربوط به صندوق دار مشاهده شده و در صورت نیاز می توان آنها را ویرایش و ذخیره کرد.
صفحه حذف صندوق مشابه با صفحه ویرایش صندوق دار می باشد و تنها به جای دکمه ذخیره، دارای دکمه حذف می باشد. یعنی با وارد کردن شماره صندوق و کلیک بر روی دکمه جستجو، اطلاعات مربوط به صندوق دار مشاهده شده و در صورت نیاز می توان این صندوق را حذف کرد.
در صفحه جستجوی صندوق نیز با وارد کردن شماره صندوق و کلیک بر روی دکمه جستجو، اطلاعات مربوط به صندوق دار برای کاربر به نمایش گذاشته می شود.
منوی پزشک شامل صفحاتی با عناوین دکتر، ویرایش دکتر، حذف دکتر و جستجوی دکتر می باشد. در صفحه دکتر می توان پزشکان جدیدی را با وارد کردن شماره نظام پزشکی و مشخصات فردی وی، به لیست پزشکان موجود اضافه کرد. برای وارد کردن مجدد یک پزشک در این صفحه باید ابتدا بر روی دکمه «جدید» کلیک کرده و سپس فیلدهای مربوط به شماره نظام پزشکی و مشخصات فردی پزشک جدید را در پر کرد. لیستی از پزشکان اضافه شده نیز در این صفحه به نمایش گذاشته می شود. در نهایت با کلیک بر روی دکمه ذخیره، پزشکان اضافه شده به لیست موجود، در حافظه ذخیره می گردند.
در صفحه مربوط به ویرایش دکتر، با وارد کردن شماره نظام پزشکی و کلیک بر روی دکمه جستجو، اطلاعات مربوط به پزشک مورد نظر مشاهده شده و در صورت نیاز می توان آنها را ویرایش و ذخیره کرد.
صفحه حذف دکتر مشابه با صفحه ویرایش دکتر بوده و تنها به جای دکمه ذخیره، دارای دکمه حذف می باشد. یعنی با وارد کردن شماره نظام پزشکی و کلیک بر روی دکمه جستجو، اطلاعات مربوط به پزشک مشاهده شده و در صورت نیاز می توان این فرد را حذف کرد.
در صفحه جستجوی دکتر نیز با وارد کردن شماره نظام پزشکی و کلیک بر روی دکمه جستجو، اطلاعات مربوط به وی برای کاربر به نمایش گذاشته می شود.

منوی عملیات شامل صفحه پذیرش می باشد که امکان چاپ قبض نیز در آن وجود دارد. در این صفحه کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوط به پزشک معالج، بیمار و صندوق دار و همچنین انتخاب نام منبع درآمد و نوع بیمه، بیمار جدیدی را با کلیک بر روی دکمه ذخیره، پذیرش کند. همچنین با کلیل بر روی دکمه صدور قبض می تواند وارد صفحه چاپ قبض شده و ضمن مشاهده قبض صادر شده، در صورت نیاز زوم نمایش آن را تغییر داده یا فرمان چاپ قبض را با کلیک بر روی آیکون پرینتر صادر نماید.
در نهایت، منوی گزارشات نیز شامل دو صفحه گزارش مبالغ واریزی به منبع و گزارش واریزی صندوق دار می باشد. کاربر با ورود به صفحه گزارش مبالغ واریزی و انتخاب نام منبع درآمد می تواند با وارد کردن بازه زمانی مورد نظر خود و کلیک بر روی دکمه نمایش، لیست پذیرش های صورت گرفته در دوره زمانی مذکور را به همراه مشخصات آنها مشاهده نماید.
صفحه گزارش واریزی صندوق دار نیز مشابه با صفحه گزارش مبالغ واریزی به منبع بوده و کاربر با ورود به این صفحه و انتخاب نام خانوادگی صندوق دار می تواند با وارد کردن بازه زمانی مورد نظر خود و کلیک بر روی دکمه نمایش، لیست پذیرش های صورت گرفته در دوره زمانی مذکور توسط صندوق دار مورد نظر را به همراه مشخصات مربوط به پذیرش ها مشاهده نماید.
کد پروژه : 13

پروژه‌های مرتبط :
برچسب‌ها : پروژه C# بیمارستان, دانلود بیمارستان با C#, دانلود سورس بیمارستان با C#, سیستم بیمارستان با C#, مدیریت بیمارستان به زبان C#, سایت پروژه های C#, دانلود پروژه C#, سایت پروژه, پروژه دات کام, پروژه, حسابداری, بیمارستان, زبان, سی, شارپ, دانلود, رایگان, حسابداری بیمارستان با C#, پروژه C# حسابداری بیمارستان, پروژه دانشجویی بیمارستان, حسابداری بیمارستان به زبان C#, حسابداری بیمارستان در C#, سیستم بیمارستان تحت C#, دانلود پروژه بیمارستان با سی شارپ, پروژه سی شارپ بیمارستان, دانلود حسابداری بیمارستان با C#, سورس پروژه حسابداری بیمارستان به زبان C#, سیستم حسابداری بیمارستان با C#, مدیریت حسابداری بیمارستان به زبان C#, حسابداری بیمارستان با سی شارپ, پروژه سی شارپ حسابداری بیمارستان, پروژه دانشجویی حسابداری بیمارستان, حسابداری بیمارستان به زبان سی شارپ, حسابداری بیمارستان در سی شارپ, سیستم حسابداری بیمارستان تحت سی شارپ, دانلود پروژه حسابداری بیمارستان با سی شارپ, پروژه حسابداری بیمارستان به زبان سی شارپ, بیمارستان با سی شارپ,
بازگشت به ابتدای صفحه